Pl

Węzeł drogowy DK7 i rozbudowa DK 7 w Gaju

2021
Węzeł drogowy DK7 i rozbudowa DK 7 w Gaju

O realizacji

Usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego nad etapem projektowania inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i budowa węzła drogowego drogi krajowej nr 7 w km 677+871.23 wraz z rozbudową drogi krajowej nr 7 w miejscowości Gaj”

Powrót