Pl

Sieć gazowa w gminie Biecz

2020
Węzeł drogowy DK7 i rozbudowa DK 7 w Gaju

O realizacji

Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy sieci gazowej s/c wraz z przyłączami w miejscowości Grudna Kępska w gminie Biecz.

Powrót