Pl

Gazociąg DN400 Śledziejowice-Skawina

2020
Węzeł drogowy DK7 i rozbudowa DK 7 w Gaju

O realizacji

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy gazociągu DN400 Śledziejowice-Skawina na odcinku od Wieliczki do ul.Sawiczewskich w Krakowie.

Powrót