Pl

Budowa trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej

2020
Węzeł drogowy DK7 i rozbudowa DK 7 w Gaju

O realizacji

Wykonanie wielowariantowej koncepcji, prowadzenie konsultacji społecznych, opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach wraz z uzyskaniem tych decyzji oraz pozyskanie innych stosownych zgód i pozwoleń, warunków, decyzji i opracowań dla zadania „Budowa trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (węzeł Ofiar Katynia – węzeł Ruczaj)”

Powrót