Pl

O firmie

O firmie

Specjalizujemy się w projektowaniu najlepszych rozwiązań z punktu widzenia ekonomicznego: mostowych, tunelowych i drogowych, zwłaszcza posadowienia, wzmocnienia podłoża, stabilizacji osuwisk.
Wiodącą dziedziną naszej działalności jest projektowanie w systemie "Zaprojektuj i wybuduj”.
Szczególnie trudne technicznie i skomplikowane problemy inżynierskie są dla nas wyzwaniem, które chętnie podejmujemy.

Z roku na rok zwiększamy zasoby i poszerzamy zasięg swojej działalności. Doskonale znamy specyfikę funkcjonowania na rodzimym rynku oraz rozumiemy potrzeby inwestorów i zleceniodawców.
Od momentu powstania w 2005 r. zrealizowaliśmy ponad 400 umów.

Partnerzy

Oferta Grupa MP Mosty Sp. z o.o. kierowana jest do przedsiębiorstw prywatnych. Grupa projektuje i optymalizuje projekty oraz konstrukcje budownictwa drogowego, mostowego i kolejowego dla wykonawców dużych kontraktów. Wśród naszych partnerów znaleźli się:

Partner 01
Partner 02
Partner 03
Partner 04
Partner 05
Partner 06
Partner 07
Partner 08
Partner 09

Współpracując z nami otrzymujesz najlepsze
propozycje rozwiązań, gwarancję wysokiego poziomu technicznego,
solidności, terminowości i doskonałej organizacji.

Lider konsorcjum zadania poświadcza,
że biuro projektowe Grupa MP Mosty Sp. z o.o.
w ramach realizacji zadania wykonało wszystkie
polecone mu zadania.

Zakłady Usług
Energetycznych i Komunikacyjnych
Grupa ZUE S.A

Logo
Zarząd
Imię nazwisko

Paweł Samek

Prezes Zarządu

Imię nazwisko

Mariusz Potępa

Dyrektor Zarządzający,
Prokurent

Imię nazwisko

Robert Słota

Vice Prezes Zarządu

Imię nazwisko

Bartłomiej Bala

Vice Prezes Zarządu

Paweł Samek

W 1993 r. ukończył Politechnikę Krakowską Wydział Inżynierii Lądowej; karierę rozpoczynał jako projektant w spółce Mostoprojekt w Krakowie; doświadczenie w wykonawstwie zdobywał w Dromex-ie Cieszyn; następnie jako inżynier budowy w firmie Budimex-Dromex, gdzie stopniowo awansował na dyrektora rejonu Oddziału Drogowego Południowego. Założyciel Grupa MP Mosty Sp. z o.o. w 2005 roku, Prezes Zarządu Grupy od kwietnia 2015 r.

Mariusz Potępa

Ukończył Politechnikę Krakowską w 1991 r. Doświadczenie projektowe zdobywał w Transprojekt Kraków, a następnie w PRInż sp. z. o. o. Dyrektor kontraktu w Domexie Cieszyn oraz Budimexie- Dromexie. Założyciel MOSTY KRAKÓW i Prezes Zarządu do 2015 r. Obecnie Członek Zarządu Grupy.

Robert Słota

Ukończył Politechnikę Krakowską w 1991 r. na Wydziale Inżynierii Lądowej. Karierę zawodową rozpoczynał w Transprojekt Kraków gdzie pracował 14 lat, a następnie w Grupa MP Mosty Sp. z o.o. Założyciel Grupa MP Mosty Sp. z o.o. w 2005 roku, Wice Prezes Zarządu Grupy od kwietnia 2015 r.

Bartłomiej Bala

W 1997 r ukończył Katedrę Budowy Dróg i Inżynierii Ruchu na Politechnice Krakowskiej. Doświadczenie projektowe zdobywał w Transprojekt Kraków do 2005r. W MOSTY KRAKÓW uzyskał uprawnienia projektowe i wykonawcze. Projektant, Inspektor nadzoru, Członek Zarządu Grupa MP Mosty Sp. z o.o. .

Obszary działalności

Historia

Grupa MP Mosty Sp. z o.o. istnieje na polskim rynku od 2005 roku. Firma wyrosła z wykonawstwa oraz projektowania w branży komunikacyjnej. Do 2014 r. spółka zajmowała się przede wszystkim projektowaniem na zlecenie podmiotów publicznych. W tym momencie nasza oferta kierowana jest głównie do przedsiębiorstw prywatnych. By jeszcze konsekwentniej realizować złożone i wymagające projekty. W 2018 r. powołano grupę kapitałową zrzeszającą sześć spółek. Działalność nadzorczą nad spółkami sprawuje Grupa MP Mosty Sp. z o.o. .

History